Projektowanie i zakładanie ogrodów to skomplikowany proces. Jeszcze przed rozpoczęciem tworzenia samego planu aranżacji ogrodu należy poznać, a następnie uwzględnić najważniejsze elementy danego terenu.

Projektowanie terenów zieleni – poszczególne etapy


Projektowanie krajobrazu w pierwszej kolejności wymaga od architekta wiedzy na temat szaty roślinnej danego obszaru, powierzchni wodnych, towarzyszącej infrastruktury oraz rzeźby terenu. Poznanie powyższych elementów stanowi podstawę do stworzenia planu zaaranżowania ogrodu i umożliwia podjęcie dalszych prac.

W kolejnym etapie projektowania należy zwrócić uwagę na znajdującą się w bliskiej odległości infrastrukturę i poznać jej funkcję. Aranżacja ogrodów przy dużym osiedlu domów jednorodzinnych  znacznie różni się bowiem od architektury krajobrazu przy ruchliwej ulicy w dużym mieście.

Infrastruktura przy projektowanym terenie zielonym

W pierwszym przypadku, na osiedlu domów jednorodzinnych, dany obszar będzie spełniał funkcję miejsca odpoczynku, relaksu i umożliwi spędzanie czasu na świeżym powietrzu w towarzystwie najbliższych. Należy go zatem zaprojektować tak, aby był jak najbardziej dogodny dla poszukujących spokoju mieszkańców osiedla.

Natomiast w drugim przypadku, przy ruchliwej ulicy, architekt powinien pamiętać, że ogród w takim miejscu musi być dostosowany do ciągów komunikacyjnych, zapewniać bezpieczeństwo poruszającym się po ulicach bądź chodnikach, a także stanowić naturalną barierę ochronną przed spalinami i kurzem. Dodatkowo, musi zwrócić uwagę na odpowiedni dobór roślin. Na obszarach ruchliwych, gdzie poziom tlenu w glebie jest niski, a  zanieczyszczenie powietrza bardzo wysokie, należy wybrać drzewa i krzewy odporne na trudne warunki.

Projektowanie zieleni wymaga również od projektanta zdobycia wiedzy na temat przebiegu sieci uzbrojenia danego terenu. Jest to bardzo istotny element podczas tworzenia planu ogrodu. W każdym przypadku bowiem, odległość sadzenia drzew i krzewów od pobliskiej infrastruktury, ciągów komunikacyjnych czy sieci uzbrojenia powinna zapewniać roślinom dogodne warunki do wzrostu i rozwoju. Należy również pamiętać o zapewnieniu odpowiedniego bezpieczeństwa w przypadku ogrodzeń, fundamentów domów oraz uzbrojenia danego obszaru. Istotnym punktem na tym etapie tworzenia projektu ogrodu jest oszacowanie i minimalizacja zaciemnienia okien, które może być powodowane przez posadzenie drzew i krzewów w bliskiej odległości od budynku.

Odpowiedni dobór roślin


Po zdobyciu niezbędnej wiedzy i oszacowaniu warunków i funkcji terenu, architekt krajobrazu rozpoczyna dobór roślin. Podstawą tego etapu realizacji jest dostosowanie gatunków nowych drzew i krzewów do istniejącej już szaty zieleni tak, aby razem tworzyły współgrającą całość. Istotnym elementem jest wybór roślin w zależności od warunków ekologicznych i pH gleby. Na obszarach mniej zanieczyszczonych i rzadziej zamieszkałych architekt może zdecydować się na wybór roślin delikatnych. Miasto i ruchliwe ulice wymagają natomiast odpornych na spaliny, hałas i trudne warunki glebowe drzew i krzewów. Odpowiedni dobór roślin sprawia, że pielęgnacja ogrodów jest łatwiejsza.

Podczas planowania ogrodu zaleca się dobór roślin rodzimych, które dostosowane są do warunków atmosferycznych i polskich gleb. Muszą być one skomponowane na podstawie odpowiednich cech wspólnych z istniejącą już szatą zieleni i środowiskiem.

W trakcie realizacji projektu należy także zwrócić uwagę na sadzenie roślin względem słońca i ocenić ewentualny cień, który mogą rzucać pobliskie budynki lub starsze drzewa.